(strona archiwalna) Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kzdrpubl@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

SKN

Studenckie Koło Naukowe
Dydaktyki Ratownictwa oraz Fizjoterapii Pourazowej

SKNDRiFP jest powoływane w celu zgłębiania wiedzy specjalistycznej oraz prowadzenia badań naukowych w zakresie nowoczesnego nauczania i uczenia się w ratownictwie medycznym oraz fizjoterapii pourazowej. Członkami SKNDRiFP mogą być studenci i nauczyciele akademiccy Collegium Medicum UMK.

SKNDRiFP opiera działalność na pracy społecznej członków i współpracujących z nim osób. Pieniądze na swoją działalność uzyskuje od UMK i sponsorów zewnętrznych.

Główne cele SKNDRiFP:

  1. Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów; propagowanie i rozwój wiedzy naukowej.
  2. Pełnienie roli kulturotwórczej w środowisku studenckim.
  3. Aktywność praktyczna w zakresie dydaktyki ratownictwa i fizjoterapii pourazowej.

Główne zadania organizacji:

  1. Stworzenie forum dla rozwijania działalności naukowej (spotkania dyskusyjne studentów, seminaria i spotkania z zaproszonymi naukowcami).
    1a. Promowanie wybitnych studentów poprzez upowszechnienie ich prac, wyników badań.
    1b. Kontakt i wymiana z innymi ośrodkami naukowymi w kraju.
  2. Integracja środowiska studenckiego Collegium Medicum UMK poprzez podejmowanie nowych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ratownictwa i fizjoterapii.
  3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy oraz zawodowych umiejętności praktycznych i społecznych poprzez organizację wyjazdów szkoleniowych oraz prowadzenie kampanii społecznych.