(strona archiwalna) Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kzdrpubl@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów I i II stopnia kierunków zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, dietetyka, elektroradiologia oraz audiofonologia z przedmiotów:

 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe
 • Zdrowie Publiczne
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Samoleczenie
 • Edukacja pacjenta
 • Budowa strategii dla programów profilaktycznych i zdrowotnych
 • Profilaktyka uzależnień
 • Żywienie człowieka a zdrowie publiczne
 • Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zdrowiem pracowników
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej
 • Profilaktyka chorób i zmiana zachowań zdrowotnych
 • Aktywna polityka społeczna
 • Edukacja pacjenta

W Zakładzie realizowane są seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) dla studentów kierunku zdrowie publiczne.

Pracownicy jednostki specjalizują się ponadto w takich obszarach jak:

 • Nowoczesne metody zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie przez jakość.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym.
 • Choroby cywilizacyjne w aspekcie zdrowia publicznego.
 • Jakość życia chorych.