(strona archiwalna) Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kzdrpubl@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Obecnie prowadzone granty i projekty we współpracy z innymi podmiotami

  1. Biopsychospołeczne aspekty funkcjonowania pacjentów w podeszłym (grant realizowany przy współpracy z Katedrą i Kliniką Geriatrii CM UMK)
  2. Choroby alergiczne jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny (projekt realizowany przy współpracy z Zakładem Ekonomiki Zdrowia CM UMK oraz Katedrą i Kliniką Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM UMK).