Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-04
zpielpsych@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
II piętro, pok. 66, 66a

tel. 52 585-58-04
tel. 52 585-58-45
fax 52 585-58-49

Sekretariat: Barbara Kowalkowska, parter, pok. 7, tel. 52 585-58-22