Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kizorgz@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Współpraca z innymi instytucjami istotnymi dla Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Polskie Towarzystwo Higieniczne
 3. CEESTAHC (Central and Eastern European Society and Technology Assessment in Health Care)
 4. Współorganizacja i realizacja szkoleń i spotkań edukacyjnych z zakresu pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” i Programu Partnerstwo dla Transplantacji dla interdyscyplinarnego personelu medycznego szpitali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pacjentów, nauczycieli, studentów, uczniów oraz społeczeństwa
 5. Realizacja projektu Żywy Dawca Nerki w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2010 “Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – realizacja zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
 6. Udział w programie szkoleniowym na zasadach ETPOD – Podstawy Dawstwa Narządów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
 7. Prowadzenie wykładów w ramach kursu “Pielęgniarstwo Transplantacyjne” realizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014
 8. Udział w Edukacyjnej Kampanii Społecznej „Drugie Życie” prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012 i 2015/2016.
 9. Prowadzenie wykładów w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych “Medyczna Środa” organizowanych przez Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w latach 2009-2015
 10. Realizacja wykładów w ramach konferencji metodycznych dla nauczycieli biologii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015
 11. Prowadzenie warsztatów w ramach Dnia Nauki Medicalia 2014 zorganizowanego przez Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 12. Współpraca z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w realizacji V edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki, Bydgoszcz 2014
 13. Współpraca z Akademickim Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Wampiriady i cyklu spotkań edukacyjnych nt. pobierania i przeszczepiania narządów, Bydgoszcz 2014
 14. Realizacja spotkań edukacyjnych w ramach 14 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 25-29 kwietnia 2014
 15. Współrealizacja spotkań edukacyjnych z cyklu „Kino na Temat” dla ponad tysiąca uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych n.t. pobierania i przeszczepiania narządów; Bydgoszcz 2014
 16. Współpraca z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w realizacji projektu promującego IV Bydgoski Festiwal Nauki 2013, 22-25.05.2013, Bydgoszcz.