Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kizorgz@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Udział pracowników w konferencjach naukowych

 • Medycyna podróży”, 27.02.2012 r. Toruń
 • „Kompleksowa opieka nad pacjentem po ostrych zespołach wieńcowych”, 13.04.2012 Toruń
 • „Starzenie się i zdrowie”, 10.04.2012 Inowrocław
 • „Osteoporoza diagnostyka i leczenie”, 29.05.2012 Toruń
 • „Stwardnienie rozsiane”, 2.10.2012 Toruń
 • Konferencja międzynarodowa „Zdrowie w regionie i na świecie”, 26-28.11.2012 Toruń – przewodnicząca komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych, 12.06.2013 Toruń
 • „Zrozumieć nowotwory głowy i szyi”, 11.10.2013 Toruń
 • „Problemy zdrowotne dzieci i młodzież ”, 22.10.2014 Ciechocinek
 • „Serce w pracy serce w stresie”, 12.11.2014
 • First International Interdisciplinary Conference on Organ Transplantation, 10-12.12.2015 Bydgoszcz
 • XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 3-5.09.2015 Gdańsk
 • 1st Central European Conference on Regenerative Medicine CECRM 2015, 14-15.03.2015 Bydgoszcz
 • III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Żywy Dawca Nerki, 24-25.10.2014 Warszawa
 • XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 26-27.09.2014 Poznań
 • XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 28-30.11.2013 Bydgoszcz
 • III Konferencja Naukowa „Dawna medycyna i weterynaria: środowisko a człowiek”, 8-10.05.2013 Chełmno
 • XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza”, Szklarska Poręba 20-21.11.2014
 • „Jakość jako element funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz 19-20.03.2012,
  Szyca R., Rosiek A., Jachimowicz-Wołoszynek D., Pawlaczyk M., Leksowski K.
 • „Analiza czynników wpływających na satysfakcję z leczenia szpitalnego u chorych leczonych w oddziale chirurgicznym”
  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz 19-20.03.2012,
  Szyca R., Rosiek A., Harat A, Leksowski K.
 • „Ocena jakości życia chorych po hemoroidectomii sposobem Fergusona z zastosowaniem aparatu LigaSure.”
  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz 19-20.03.2012,
  Szyca R., Osowska R., Leksowski K.
 • „Charakterystyka finansowania ochrony zdrowia w Polsce”
  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz 19-20.03.2012,
  Szyca R., Harat A., Jachomowicz-Wołoszynek D., Tadrowska A., Leksowski K.
 • „Zastosowanie miejscowej antybiotykoterapii w leczeniu głębokich zakażonych ran”
  XVIII Konferencja Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz XV Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP
 • XVIII KONFERENCJA SEKCJI WIDEOCHIRURGII TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH oraz XV ZJAZD SEKCJI CHIRURGII WOJSKOWEJ TchP. Jachranka k/Warszawy 16-18.10.2014. Szyca R.
 • “Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie”, Szczyrk 7-9.01.2014
 • „Ból i cierpienie”, Warszawa 29.03.2014 – członek komitetu naukowo-organizacyjnego.
 • Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie”, Suwałki 8-11.09.2014
 • „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Rowy 26-27.09.2014
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych”, Bydgoszcz 16-17.10.2014
 • XXX Konferencja Naukowa “Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie”, Szczyrk 7-9.01.2015
 • IV Konferencja dla Służby Zdrowia “Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – Filozofia Teologia”, Warszawa 11.04.2015
 • “System ratownictwa wodnego w województwie lwowskim” w ramach projektu “BEZPIECZNA WODA – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, Lwów 16.04.2015
 • XX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, “Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015”, Inowrocław 28-29.04.2015
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, Bydgoszcz 12-13.06.2015
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Rowy 25-26.09.2015
 • “Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych”, Lwów 15.10.2015
 • XXXI Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk 11-13.01.2016