Pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kizorgz@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

p.o. Kierownika - dr Dorota Jachimowicz-Gaweł

dr Dorota Jachimowicz-Gaweł
dr Małgorzata Leźnicka
mgr Urszula Nowakowska
dr Żaneta Skinder
dr Robert Szyca