Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
kizorgz@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Dorota Jachimowicz-Gaweł
p.o. Kierownika Zakładu:
dr n. med. Dorota Jachimowicz-Gaweł

Tematyka badawcza

 1. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze zdrowia publicznego.
 3. Obowiązek jednostek samorządowych w zakresie działań obejmujących wszystkie formy rehabilitacji (społecznej, zawodowej, leczniczej).
 4. Wykluczenie społeczne osób z dysfunkcjami ze środowisk lokalnych.
 5. Określenie przedsięwzięć samorządu terytorialnego ze wskazaniem instytucji i placówek zobowiązanych do świadczenia usług leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych.
 6. Sformułowanie działań lub usług, na poszczególnych poziomach władz terytorialnych (lokalnych i regionalnych), w ramach procesów rehabilitacji w aspekcie leczniczym, psychicznym, społecznym i zawodowym.
 7. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
 8. Wykształcenie osób nie w pełni sprawnych.
 9. Dostęp niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego.
 10. Dyskryminacja osób starszych.
 11. Skutki społeczne i zdrowotne alkoholizmu.
 12. Problemy w zarządzaniu personelem w podmiotach leczniczych.