Zakład Badania Narządów Zmysłów

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-45-89
zbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Badania Narządów Zmysłów

dr hab. Wojciech Kaźmierczak
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

Zakład Badania Narządów Zmysłów prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie badania czynności narządów zmysłów: słuchu, równowagi, węchu i smaku.

Łączny współczynnik wpływu pracowników jednostki wynosi: 35.126 Ocena ministerialna: 845.000 (stan na 31.12.2017 r.)

Działalność lecznicza

Zakład Badania Narządów Zmysłów prowadzi działalność leczniczą w ramach specjalności otorynolaryngologia oraz audiologia i foniatria. Pracę tę wykonujemy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.