Katedra Badania Narządów Zmysłów

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

Pokój 16 i 17

Tel: 52 585-54-08

kbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Badania Narządów Zmysłów

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Katedra prowadzi badania dotyczące problematyki czynności narządów zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, węchu oraz smaku ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  1. Zastosowania optycznej tomografii koherentnej w obrazowaniu tylnego odcinka gałki ocznej i diagnostyce jaskry
  2. Zastosowania telemedycyny w diagnostyce i leczeniu chorób oczu
  3. Analiza związku między stanem narządów wzroku a funkcjami poznawczymi
  4. Analiza zmian w obrębie narządu wzroku i słuchu u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi
  5. Utrata wzroku i słuchu, a zaburzenia czynności poznawczych związanych z procesem starzenia się.
  6. Analiza charakterystyki mikrobiologicznej ucha środkowego w przewlekłym zapaleniu.

Katedra Badań Narządów Zmysłów powstała w 2019 roku z połączenia Zakładu Biologii Układu Wzrokowego oraz Zakładu Badania Narządów Zmysłów.