SKN Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

ul. Świętojańska 20, 85-530 Bydgoszcz

obrazek nr 1

Historia

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego powstało w wyniku połączenia dwóch kół:

  • Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

  • Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

 

SKN Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

SKN Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej rozpoczęło swoją działalność w 2004 r.

Założycielem i opiekunem koła była i jest nadal dr Hanna Trzcinska.

W pracach koła uczestniczyli studenci kierunków: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Lekarskiego, Dietetyki, Kosmetologii, Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Zarządzania studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci brali udział w międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując kilkanaście prac. Jedna praca uzyskała wyróżnienie, są autorami i współautorami kilkunastu prac naukowych opublikowanych w monografiach w języku polskim i angielskim oraz czasopismach polskich, również o zasięgu międzynarodowym z punktacją Impact Factor.

Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z aktywnie uczestniczących studentów SKN Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej uzyskuje dorobek naukowy wymagany do doktoratu.

SKN Zdrowia Publicznego

Od 2004 r. w pracach koła uczestniczyli studenci kierunków:

Pielęgniarstwa, Dietetyki, Kosmetologii, Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Zarządzania, Zdrowia Publicznego, Lekarskiego i Biotechnologii, studiów I i II stopnia, stacjonarnych, niestacjonarnych, pomostowych oraz studiów III stopnia – doktoranckich.

W opinii kilku Zarządów Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego wykazuje się wiodącą działalnością w zakresie dorobku naukowego spośród kół naukowych Collegium Medicum i najwyższą wartością wskaźnika Impact Factor spośród kół naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu”. Każdy z aktywnie uczestniczących studentów SKN Zdrowia Publicznego uzyskuje dorobek naukowy wymagany do doktoratu.