Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
fax 52 585-58-49

kpielzach@cm.umk.pl

Sekretariat: Barbara Kowalkowska, parter, pok. 7, tel. 52 585-58-22