Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-14
kikgoipg@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-14
kikgoipg@cm.umk.pl