Katedra Onkologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kat.onkologii@cm.umk.pl

 

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

 • Kierunek: Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, w tym:
   • ginekologia
   • pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Kierunek: Położnictwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne
  1. Przedmiot: Ginekologia i opieka ginekologiczna, w tym:
   • ginekologia
   • pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Kierunek: Położnictwo, studia pierwszego stopnia, niestacjonarne
  1. Przedmiot: Ginekologia i opieka ginekologiczna, w tym:
   • ginekologia
   • opieka ginekologiczna
   • diagnostyka w położnictwie i ginekologii
   • onkologia ginekologiczna
 • Kierunek: Położnictwo, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Współczesne kierunki badań naukowych w ginekologii
  2. Przedmiot: Ginekologia
  3. Przedmiot: Endokrynologia ginekologiczna
  4. Przedmiot: Diagnostyka w ginekologii
  5. Przedmiot: Standardy i procedury w opiece ginekologicznej
  6. Przedmiot: Współczesne metody leczenia niepłodności
  7. Moduł do wyboru: Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii

Wszelkie informacje dotyczące tematyki przedmiotów oraz sposobu zaliczenia, znajdują się w systemie USOS.