Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-14
kikgoipg@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

p.o. Kierownika - dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK

dr Krzysztof Koper
lek. Agnieszka Koper
dr Aleksandra Mazur
dr Dorota Rogala
dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK