Pracownicy Katedry Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Onkologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-14
kikgoipg@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

Kierownik - dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK

dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK
dr Agnieszka Koper
lek. Michał Makarewicz
dr Aleksandra Mazur
dr Jan Misiak
dr Dorota Rogala
dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK
dr Elżbieta Stasienko
mgr Elżbieta Zawada