Katedra Onkologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kat.onkologii@cm.umk.pl

 

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Onkologii

Kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski

dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK
dr Agnieszka Koper
mgr Magdalena Machnicka
dr Jan Misiak
dr Dorota Rogala
prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski
mgr Anna Siwek
dr Joanna Stefan
mgr Sylwia Szablewska
mgr Elżbieta Zawada
dr Szymon Ziółkowski
dr Agnieszka Żyromska