Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-55-20
reumatologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Kierownik - dr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK

lek. Tacjana Barczyńska
dr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK
lek. Małgorzata Węgierska