Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-55-20
reumatologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.