Katedra Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-55-20
reumatologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

Działalność dydaktyczna

 

  • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami reumatycznymi
  • działalność szkoleniowo-dydaktyczna dla studentów Wydziału Lekarskiego VI roku i studentów rehabilitacji, lekarzy specjalizujących się z chorób wewnętrznych, ortopedii, pediatrii, rehabilitacji i reumatologii
  • prowadzenie pracy badawczo-naukowej

Literatura do przedmiotu: