Katedra Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-55-20
reumatologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

Baza kliniczno-dydaktyczna

Klinika pełni funkcję dydaktyczną dla studentów Fizjoterapii i Rehabilitacji oraz studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto prowadzi szkolenia w Klinice dla osób specjalizujących się w reumatologii i pracujących w lecznictwie otwartym. Umożliwia odbywanie staży potrzebnych do zdobycia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, ortopedii, rehabilitacji, dermatologii, kardiologii, pediatrii i onkologii.
Posiadamy II stopień referencyjności dzięki odpowiedniej kadrze i zapleczu diagnostycznemu oraz bardzo dużemu doświadczeniu w leczeniu schorzeń reumatycznych lekami modyfikującymi przebieg choroby oraz lekami biologicznymi.

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej dysponuje salą dydaktyczno-wykładową z wyposażeniem multimedialnym, biblioteką naukową, pokojem lekarskim dla rezydentów i studentów wyposażonym w zestawy komputerowe oraz łącza internetowe.

W strukturze Kliniki funkcjonują 3 Poradnie oraz wiele Pracowni Diagnostycznych, które stanowią duży potencjał jednostki w kształceniu studentów. Prowadzone zajęcia obejmują praktykę w każdej z poniższych Pracowni:

  • Pracownia Densytometryczna z aparatem GE Lunar, posiadająca opcje diagnostyczne takie jak: ocena gęstości masy kostnej BMD w zakresie bliższej części kości udowej (neck, total), ocena BMD w zakresie kręgosłupa lędźwiowego u dorosłych i u dzieci (program pediatryczny DXA), ocena obluzowania endoprotezy stawu biodrowego (program ortopedyczny DXA), ocena BMD w obrębie ręki (program reumatologiczny DXA).
  • Poradnia Kapilaroskopii i Vidoe-Kapilaroskopii. W październiku 2009 r. do Poradni Kapilaroskopii zakupiliśmy najnowszej generacji, drugi w Polsce i pierwszy w reumatologii video-kapilaroskop. Tym samym stała się ona referencyjną Poradnią Kapilaroskopii dla potrzeb pacjentów z chorobami reumatycznymi.
  • Pracownia USG oferująca badania w pełnym zakresie diagnostycznym, w tym ultrasonografię stawów z oceną unaczynienia błony maziowej w opcji power kolor Doppler i użyciem środków kontrastujących. Obecnie posiadamy trzy aparaty: GE LOGIQ P 5, ESAOTE Mylab 25 Gold oraz jeden z najnowocześniejszych na świecie aparat ultrasonograficzny ESAOTE Mylab 70 XVG wyposażony m.in. w szerokopasmową głowicę wysokiej częstotliwości 18 MHz, specjalnie przeznaczoną do badania małych stawów. Pozwala ona uwidocznić i monitorować bardzo wczesne zmiany w zapalnie zmienionej błonie maziowej, obecność płynu, obrzęku czy przerostu maziówki a także drobne nadżerki. Wykrycie wczesnych zmian jest bardzo istotne, gdyż umożliwia jak najwcześniejsze rozpoczęcie właściwego leczenia, opóźniającego lub hamującego wystąpienie niepełnosprawności u chorych. Aparat USG z głowicą o wysokiej częstotliwości umożliwia uzyskanie dokładnego obrazu, pozwalającego uwidocznić wczesne zmiany morfologiczne. Pod kontrolą USG można też dokonywać precyzyjnych punkcji i dostawowego podawania leków, co w zasadniczym stopniu poprawia efektywność ich działania.
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
  • a także od roku 2010 jako drugi szpital w Polsce a pierwszy oddział reumatologiczny w kraju oferujemy możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego i USG stawów z możliwością połączenia obrazów uzyskanych z badania MR z obrazami USG w czasie rzeczywistym przy pomocy techniki Virtual Navigator. Zakupiony przez nas rezonans magnetyczny stosowany zwłaszcza do badań reumatologicznych to rezonans otwarty o indukcji magnetycznej 0,2 Tesli. Rezonans taki nie wymaga specjalnego przystosowania pomieszczenia na pracownię RM ani szczególnych zabezpieczeń. Może być ustawiony w zwyczajnym gabinecie lekarskim i poza stałą temperaturą nie wymaga żadnych specjalnych warunków panujących w pomieszczeniu. Zintegrowana siatka Faradaya eliminuje konieczność specjalnego ekranowania pomieszczenia. Dzięki temu, że pacjent pozostaje podczas badania na zewnątrz magnesu może pozostawać w kontakcie z przeprowadzającym badanie, eliminując tym samym poczucie dyskomfortu. Dzięki zastosowaniu technologii otwartej aparat daje możliwość wykonania badania pacjentom cierpiącym na klaustrofobię oraz dzieciom. Dokładne dopasowanie bramy (gantry) i cewki, dzięki automatycznemu pozycjonowaniu pozwala na uzyskanie doskonałego obrazu, bez artefaktów powstałych w wyniku poruszania się kończyny podczas badania. O ile badania wykonywane za pomocą aparatu USG oraz rezonansu magnetycznego są znane i stosowane dość powszechnie, całkowitą nowością jest fuzja obu urządzeń. Polega ona na możliwości połączenia obrazów uzyskanych z badania MR z obrazami USG w czasie rzeczywistym przy pomocy metody Virtual Navigator. Opcja ta daje całkiem nowe możliwości optymalizacji diagnostyki i rozszerzenia jej zakresu, gdyż analizuje się obrazy z dwóch różnych technik zawierające uzupełniające się dane. Obrazy z badania rezonansu są przesyłane do aparatu USG i są wykorzystywane w trakcie przeprowadzanego badania ultrasonograficznego jako -swojego rodzaju tło-, umożliwiając dużo bardziej dokładną diagnostykę niż ta stosowana w codziennej praktyce.