Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-55-20
reumatologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

dr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK
Kierownik Kliniki: dr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK

Programy badawcze:

    • terapie antycytokinowe (biologiczne) w chorobach zapalnych stawów i układowych chorobach tkanki łącznej m.in. w RZS, ŁZS, ZZSK, TRU(SLE)
    • zespoły bólowe tkanek miękkich (“reumatyzm tkanek miękkich”)
    • ultrasonografia stawów ze szczególną oceną błony maziowej z użyciem głowic wysokiej częstotliwości (Linear 18 MHz) z opcją color i power Doppler oraz modułem kontrastów ultrasonograficznych
    • wczesna diagnostyka immunologiczna i obrazowa RZS (w tym MR i USG)
    • diagnostyka i leczenie osteoporozy

Organizacja zebrań naukowo-szkoleniowych (510 KB)