Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Klinika Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
budynek główny, niski parter (poziom -1)
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-80, 52 365-55-86

Sekretariat: Danuta Szczepańska, tel. 52 365-54-80