Klinika Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-80
zfoniatrii@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne z zakresu foniatrii i audiologii dla studentów – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk o Zdrowiu, na kierunkach:

  • Fizjoterapia
  • Audiofonologia
  • Elektroradiologia
  • Pielęgniarstwo
  • Ratownictwo

Kursy szkoleniowe:
Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu organizuje kursy szkoleniowe dla logopedów z zakresu kompleksowej rehabilitacji osób po operacji usunięcia krtani.

Warsztaty:
„Prawidłowa emisja i profilaktyka zaburzeń głosu” dla osób wymagających dobrej jakości głosu oraz narażonych na nadmierny zawodowy wysiłek głosowy organizowane są wspólnie z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy.