Klinika Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-80
zfoniatrii@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Współpraca naukowo-badawcza