Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej

Od roku akademickiego 2012/2013 w Katedrze i Zakładzie Żywienia i Dietetyki działa Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej.
Opiekunem SKN Dietetyki jest: dr n. med. Justyna Przybyszewska juprz@cm.umk.pl
Przewodniczącym SKN Dietetyki jest: Magdalena Ulikowska magdalena.ulikowska@gmail.com

Głównym celem działalności SKN Dietetyki Klinicznej jest przygotowywanie studentów do przyszłej pracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów żywienia klinicznego, których zadaniem jest m. in. upowszechnianie obserwacji klinicznych i wyników badań.

Aktualnie realizowany temat badawczy:

  1. Ocena właściwości immunomodulacyjnych diety oraz stopnia i jakości niedoborów pokarmowych wśród pacjentów z chorobami alergicznymi

Zrealizowane tematy badawcze:

  1. Ocena skali problemu niedoboru żelaza oraz zaburzeń gospodarki żelazowej u sportowców. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Wojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy.
  2. Ocena zaburzeń stanu odżywienia oraz ocena stopnia i jakości niedoborów pokarmowych wśród chorych na celiakię. Zadanie realizowane jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”.