Katedra Żywienia i Dietetyki

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-00
kizzywidiet@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Żywienia i Dietetyki

Kierownik - dr hab. Dariusz Nowak, prof. UMK

dr Małgorzata Chudzińska
dr Michał Gośliński
Anita Małolepsza
dr hab. Dariusz Nowak, prof. UMK
dr Justyna Przybyszewska
mgr Zofia Rosińska
dr Ewa Szymelfejnik