Katedra Żywienia i Dietetyki

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-00
kizzywidiet@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Żywienia i Dietetyki

Kierownik - dr hab. Cezary Popławski, prof. UMK

dr Małgorzata Chudzińska
dr Michał Gośliński
dr Alina Jaroch
dr hab. Dariusz Nowak, prof. UMK
dr hab. Cezary Popławski, prof. UMK
dr Justyna Przybyszewska
mgr Zofia Rosińska
dr Ewa Szymelfejnik