Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-85
kizterfiz@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK przy ul. Techników 3

Współpraca

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum UMK prowadzi współpracę z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i producentami sprzętu naukowo-badawczego, której celem jest:

  • wspólne przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w ramach ustalonej tematyki przy wykorzystaniu własnych środków, w tym dotacji statutowej
  • wspólne starania o uczestnictwo oraz współpracę w projektach badawczych, celowych i zamawianych finansowanych przez MNiI, jak również w projektach badawczych UE, w tym także udział w konsorcjach badawczych, tworzonych dla realizacji większych przedsięwzięć
  • wspólną promocję osiągnięć badawczych i technicznych, wynikających z podjętej współpracy, na targach, wystawach oraz seminariach i konferencjach naukowych.

Instytucje, z którymi Collegium Medicum ma podpisane umowy o współpracy: