Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-85
kizterfiz@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK przy ul. Techników 3

Udział w konferencjach

2010 rok

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji “Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25 IX 2010 r.

  Streszczenia i Plakat:

 • Laseroterapia niskoenergetyczna w leczeniu ran pooperacyjnych i odleży nowych
  Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk
 • Ocena skuteczności różnych zabiegów fizykalnych w leczeniu objawów gonartrozy
  Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Skopowska, Katarzyna Buszko, Barbara Fryś, Anna Bonia
 • SEMG mięśnia trójgłowego łydki u sprinterów oraz ocena wpływu SEMG Biofeedbacku
  Łukasz Wilgocki, Małgorzata Łukowicz, Jan Pawlikowski
 • Etapy programu rehabilitacji pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych w zależności os stopnia zaburzeń świadomości
  Bartłomiej Szrajber, Małgorzata Łukowicz, Jolanta Kujawa, Krzysztof Klukowski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywy Zdrowia Publicznego w XXI wieku Włocławek, 21 października 2010 r.

  Streszczenia:

 • Jakość życia pacjentów po udarze mózgu – przegląd badań
  Magdalena Weber-Rajek, Małgorzata Łukowicz, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Justyna Szymańska
  Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej XXI wieku. pod red. D. Kochman. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna, 2010 r. s. 29-38.
 • Laseroterapia w leczeniu ran odleżynowych
  Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska J.Śmiałkowska, M. Skomra, Magdalena Weber- Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk
  Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej XXI wieku. pod red. D. Kochman. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna s. 347-358.

2011 rok

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,
Majówka Młodej Fizjoterapii, Wrocław 27–29 maja 2011 r.

  Prezentacja plakatowa:

 • Zastosowanie TENS w leczeniu objawów rwy kulszowej
  Ewa Malak, Magdalena Weber – Rajek, Małgorzata Łukowicz, Katarzyna Ciechanowska – Mendyk
 • Sonoterapia w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego
  Agnieszka Skopowska, Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Alicja Zabielska

XXIII (XXVII) Zjazd Balneologiczny, Nałęczów 8-11 wrzesień 2011 r.

  Prezentacja plakatowa:

 • Ocena skuteczności przeciwbólowej fonoforezy w leczeniu entezopami
  Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska Acta Balneologia, nr 3 (125)/2011, s. 229
 • Porównanie skuteczności zabiegów magnetoterapii i skojarzonych zabiegów laseroterapii z magnetoterapią w zmianach zwyrodnieniowych stawów kolanowych
 • Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Agnieszka Skopowska, Magdalena Weber-rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Maciej Biernacki
  Acta Balneologia, nr 3 (125)/2011, s. 229
 • Wykorzystanie badania elektromiografii powierzchniowej (SEMG) w diagnostyce zespołów bólowych kręgosłupa
  Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Skopowska, Justyna Szymańska, Jakub Sinkowski, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Nina Mazepa
  Acta Balneologia, nr 3 (125)/2011, s. 228
  Wystąpienie:

 • Ocena porównawcza oddziaływania laseroterapii o fali ciągłej i impulsowej na przewodnictwo w nerwie pośrodkowym
  Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Małgorzata Łukowicz, Magdalena Weber-Rajek, Justyna
  Szymańska, Agnieszka Skopowska, Acta Balneologia, nr 3 (125)/2011, s. 200