Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-85
kizterfiz@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK przy ul. Techników 3

Działalność dydaktyczna

Regulamin porządkowy i regulamin zajęć (91 KB)
Literatura obowiązkowa i uzupełniająca (86 KB)

Ćwiczenia dla kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia odbywają się w siedzibie Katedry i Zakładu Laseroterapii i Fizjoterapii ul. Techników 3, I piętro, sale 10 i 18.

Katedra Laseroterapii i Fizjoterapii jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z przedmiotów: Metodologia Badań Naukowych, Biostatystyka, Technologia Informatyczna, Metodologia Poznania Naukowego na kierunkach studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu: Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka, Audiofonologia i Elektroradiologia.


Prace dyplomowe:

W Katedrze istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych i magisterskich w zakresach fizjoterapii oraz diagnostyki biomedycznej.
Studenci zobowiązani są do zgłoszenia się w sekretariacie Katedry celem wyboru tematyki pracy.