Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz
I piętro, pok. 14, 15, 26

tel. 52 585-54-00, 52 585-54-02, tel. 52 585-54-03

Sekretariat: Magdalena Raczyńska, tel. 52 585-54-01, tel. wew. 23