Pracownicy - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-00
kizchemsrsp@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Garbacz

prof. dr hab. Jerzy Garbacz
dr Mariusz Kozakiewicz
mgr Olga Krzywińska