Katedra Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Katedra Geriatrii

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

W skład Katedry wchodzi:

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

  • stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego;
  • jakość życia pacjentów przewlekle chorych;
  • ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej pacjentów geriatrycznych;
  • potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentów w starszym wieku.

Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, położnictwo). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.