Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii – zmiana struktury organizacyjnej

Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-33-43
zpnip@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Wyposażenie aparaturowe Zakładu

W Zakładzie zorganizowane są sprofilowane funkcjonalnie i wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-diagnostyczną:

  1. Pracownia Hodowli Komórkowej wyposażona w mikroskop fluorescencyjny, komorę laminarną, hybrydyzator (Dako), czytnik mikropłytek (Thermo Scientific), licznik komórek (EVE-Nano-Entek, Scepter-Millipore) inkubator CO2.
  2. Pracownia Cytometrii Przepływowej wyposażona w cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson).
  3. Pracownia Histologiczna i Cytologiczna, wyposażona w nowoczesny sprzęt technologicznego opracowania materiału biologicznego (procesory tkankowe nowej generacji, barwiarki, zatapiarki, mikrotomy, kriostaty).
  4. Pracownia Immunohistochemiczna, wyposażona w aparaty do zamkniętego odkrywania determinant antygenowych i zautomatyzowanego immunoznakowania skrawków tkankowych (systemy: Dako i Ventana). Ponadto Zakład posiada także pojemniki na ciekły azot (dewary) oraz wirówkę z chłodzeniem.

Galeria zdjęć:

autostainer (Dako)  cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson) LightCycler 480 (Roche) Magna Pure LC 2.0 (Roche) System Real Time Cell Analysis xCelligence (Roche)