Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii – zmiana struktury organizacyjnej

Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-33-43
zpnip@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na następujących kierunkach:

  • Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, II r.: Patologia: patomorfologia
  • Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia, I r.: Patologia: patomorfologia
  • Położnictwo, studia stacjonarne I stopnia, II r.,: Patologia: patomorfologia
  • Położnictwo, studia niestacjonarne I stopnia, II r.: Patologia: patomorfologia
  • Elektroradiologia, studia stacjonarne I stopnia, I r.: Propedeutyka medycyny: patomorfologia,
  • Elektroradiologia, studia niestacjonarne I stopnia, I r.: Patomorfologia
  • Zdrowie Publiczne, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Audiofonologia, Dietetyka, studia stacjonarne I i II stopnia: Przedmiot do wyboru: Nowotwór w świetle najnowszych doniesień naukowych
  • Nauki o Rodzinie: Uwarunkowania biologiczne rozwoju człowieka, studia stacjonarne II stopnia
  • Studia doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne: Postępy medycyny i nauk o zdrowiu

Ponadto Zakład posiada odpowiednie zaplecze aparaturowe oraz doświadczenie do prowadzenia kursów dokształcających z zakresu technik histologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i histochemicznych.