Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii – zmiana struktury organizacyjnej

Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-33-43
zpnip@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii – zmiana struktury organizacyjnej

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Wojciech Jóźwicki
Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med. Wojciech Jóźwicki

Obecna tematyka badawcza

W ramach badań statutowych realizowane są następujące tematy:

  1. Udział czynników genetycznych i epigenetycznych, izolowanych z tkanki nowotworowej i nienowotworowej, w ujawnianiu się tendencji do wielokierunkowego różnicowania i w kształtowaniu fenotypu komórkowego – wykładników biologicznej złośliwości raka pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T2-4.
  2. Udział endokrynnego systemu witaminy D3 w biologii nowotworów melanocytarnych skóry.