Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-74
zhistmedpiel@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Współpracownicy

Zajęcia anglojęzyczne:

Gabriela Frischke. Magister historii, doktorantka na kierunku historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Asystent w Dziale Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii medycyny i farmacji oraz historii kultury
i obyczajowości nowożytnej Polski, szczególnie drugiej połowy XVIII wieku. Autorka artykułu Kilka słów o broszurze “Śmierć z grobów” opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Education, Health and Sport” (2017, Vol. 7, no 6) oraz współredaktorka publikacji Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Uczestniczka
i współorganizatorka konferencji naukowych.
Kontakt: gabriela.frischke@muzeum.bydgoszcz.pl

Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji

Roksana Wilczyńska. Studentka V roku kierunku farmacja, na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Historii Medycyny
i Farmacji CM UMK, działającego przy Zakładzie Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK. Obszar jej zainteresowań obejmuje historię farmacji i medycyny. Współredaktorka publikacji Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów oraz Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Współorganizatorka konferencji realizowanych w ramach SKN Historii Medycyny
i Farmacji CM UMK.
Kontakt: roksana.wil@wp.pl