Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-74
zhistmedpiel@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Walentyna Korpalska
p.o. Kierownika - dr Wojciech Ślusarczyk

dr hab. Walentyna Korpalska
dr Wojciech Ślusarczyk