Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-74
zhistmedpiel@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. hum. Wojciech Ślusarczyk
p.o. Kierownika Zakładu: dr n. hum. Wojciech Ślusarczyk

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. Dzieje opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim:
  • Historia myśli i praktyki lekarskiej,
  • Rozwój szpitalnictwa,
  • Historia samorządów lekarskich i towarzystw naukowych,
  • Procesy modernizacyjne w medycynie europejskiej XVI-XIX stulecia i ich wpływ na kształtowanie ochrony zdrowia publicznego na ziemi kujawsko-pomorskiej.
 2. Opieka zdrowotna i prawa pacjenta – standardy międzynarodowe a prawo krajowe.
 3. Historia farmacji i rozwój aptekarstwa.

Współpraca z towarzystwami naukowymi:

 • Zakład współpracuje aktywnie z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Historii Medycyny (Die Deutsch-Polnische Gesellschaft für Geschichte der Medizin), którego jednym z członków założycieli jest dr hab. Walentyna Korpalska.
 • Na X Jubileuszowym Zjeździe, który odbył się w listopadzie 2005 r. we Frankfurcie/Słubicach dr hab. Walentyna Korpalska wybrana została sekretarzem generalnym Towarzystwa.
 • Przy Zakładzie działa Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.
 • Zakład bardzo blisko współdziała z odpowiednimi zakładami humanistycznych nauk lekarskich na Uniwersytetach Medycznych w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i we Wrocławiu oraz z Główną Biblioteką Lekarską w Warszawie.
 • Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.