Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zakład Biologii Układu Wzrokowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
pok. 16

tel. 52 585-54-08, 52 585-54-09