Zakład Biologii Układu Wzrokowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zbuw@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Sandomierska 16

Zakład Biologii Układu Wzrokowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
pok. 16

tel. 52 585-54-08, 52 585-54-09