Zakład Biologii Układu Wzrokowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zbuw@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Sandomierska 16

Działalność dydaktyczna

Zakład Biologii Układu Wzrokowego prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Przedmioty:

  1. Specjalistyczne techniki diagnostyczne w optyce okularowej dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
  2. Percepcja wzrokowa dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
  3. Terapia widzenia dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
  4. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych z uwzględnieniem zaburzeń wzroku dla kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii
  5. Podstawy okulistyki dla kierunku Ratownictwo Medyczne
  6. Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Okulistyka dla kierunku Pielęgniarstwo
  7. Profilaktyka chorób narządu wzroku dla kierunku Pielęgniarstwo
  8. Techniki diagnostyczne w praktyce klinicznej medycyny ratunkowej dla kierunku Ratownictwo Medyczne