Katedra Onkologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kat.onkologii@cm.umk.pl

 

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Onkologii

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski

W skład Katedry wchodzi:

Adres do korespondencji:

Katedra Onkologii

ul. Łukasiewicza 1

85-821 Bydgoszcz

Kierunki badań naukowych:

W Jednostce realizowane są zajęcia dydaktyczne dla kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo z następujących przedmiotów: ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, diagnostyka w ginekologii, onkologia ginekologiczna, endokrynologia ginekologiczna, współczesne metody leczenia niepłodności, standardy i procedury w opiece ginekologicznej, pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii, współczesne kierunki badań naukowych w ginekologii. Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej.

Praca naukowa realizowana w Jednostce dotyczy w znacznej części zjawiska tolerancji immunologicznej i porównania tego fenomenu towarzyszącego rozwojowi ciąży z areaktywnością układu odpornościowego, którą obserwuje się podczas rozwoju raka. Jej celem jest znalezienie różnic w molekularnych podstawach tych dwóch zjawisk. Badane są następujące białka: RCAS1, B7H4 i HLA-G, odpowiedzialne za selektywne zahamowanie odpowiedzi układu odpornościowego. Oceniane są także limfocyty regulatorowe Treg w mikrośrodowisku ognisk raka jajnika, szyjki macicy i trzonu macicy z uwzględnieniem rodzaju i zakresu stosowanego leczenia skojarzonego (leczenie chirurgiczne, chemioterapia albo radioterapia). Jest to próba odpowiedzi na pytanie dlaczego te zjawiska w ciąży są odwracalne, a w chorobie nowotworowej analogiczne zmiany molekularne stają się podstawą nieodwracalnego procesu. Oceniany jest także wynik leczenia w zależności od zmian poziomu selektywnego zahamowania układu odpornościowego. Badane są następujące parametry kliniczne jak całkowite przeżycie lub okres wolny od choroby. Prowadzone badania to unikalny program realizowany na pograniczu badań podstawowych- immunologii i badań klinicznych, w takich dziedzinach jak ginekologia i chirurgia onkologiczna.

Zespół prowadzi także badania w zakresie rozwoju i doskonalenia zaawansowanych technik chirurgicznych stosowanych w leczeniu nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych, między innymi takich jak wytrzewienie, limfadenektomia okołoaortalna lub hysterektomia radykalna. Badania dotyczą także wykorzystania laparoskopii lub zabiegów oszczędzających unerwienie wegetatywne (technika nerve sparing). Badania nie ograniczają się tylko do techniki, w centrum uwagi zawsze pozostaje pacjentka. Obok badania nad skutecznością tych zabiegów operacyjnych, oceniana jest w wielu aspektach jakość życia chorych.

Praca naukowa w Jednostce jest realizowana w ramach współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. W ostatnich latach zaowocowała kilkoma publikacjami z wysokim indeksem cytowań.