Katedra Onkologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kat.onkologii@cm.umk.pl

 

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Onkologii

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski

 

Kierunki badań naukowych:

  1. Zastosowanie nowych technologii z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji w analizie cytotoksycznej związków pochodzenia naturalnego jako potencjalnych substancji przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych. W szczególności:

– opracowanie technik oczyszczania związków pochodzenia naturalnego,

– badania in vitro oceniające mechanizmy działania oraz oceny skuteczności.

  1. Interdyscyplinarne i międzynarodowe prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwijania nowych modeli badawczychin vitro i in vivo (immuno-onkologicznych), oraz możliwości wczesnej stymulacji rozwoju organizmu w oparciu o prenatalny model zarodka (in ovo) z wykorzystaniem czynników epigenetycznych/naturalnych substancji bioaktywnych, w tym probiotyków i prebiotyków.
  2. Pozyskanie wiedzy o molekularnych mechanizmach kształtowania komórkowego fenotypu, od którego zależy złośliwość nowotworu. Aktualnie przedmiotem zainteresowań zespołu badawczego jest gospodarka energetyczna komórki nowotworowej, w szczególności mechanizmy metabolizmu kwasów tłuszczowych, zapewniające energetyczne warunki życia oraz promocję procesu nowotworowego. Prace ukierunkowane są na zdefiniowanie nowych celów dla innowacyjnych terapii
    w onkologii.