Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Medycyny Ratunkowej

Katedra Medycyny Ratunkowej

p.o. Kierownika Katedry: dr Przemysław Żuratyński

Katedra Medycyny Ratunkowej stanowi część Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założycielem Katedry był prof. dr hab. n. med. Juliusz  Jakubaszko, który zorganizował oraz kierował pierwszymi w kraju uniwersyteckimi Katedrami Medycyny Ratunkowej, wchodzącymi w skład Collegium Medicum w Bydgoszczy (2001) oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu (2004). Aktualnym kierownikiem Katedry jest dr Przemysław Żuratyński.

W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego  dla następujących kierunków kształcenia:

– ratownictwa medycznego
– pielęgniarstwa
– terapii zajęciowej
– kosmetologii
– audiofonologii
– elektroradiologii
– fizjoterapii
– dietetyki
– farmacji
– analityki medycznej

 

Działalność naukowa Katedry skupia się na aspektach klinicznych medycyny ratunkowej, analizie przypadków charakterystycznych dla działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, metodach kształcenia ratowników medycznych oraz współpracy ze służbami mundurowymi.