Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Medycyny Ratunkowej

p.o. Kierownika Katedry: dr n. med. Ahmad El-Essa
p.o. Kierownika Katedry: dr n. med. Ahmad El-Essa