Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
kmmpgn@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii