Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
kmmpgn@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

Kierownik - prof. dr hab. Mariusz Dubiel

dr hab. Dariusz Borowski, prof. UMK
prof. dr hab. Mariusz Dubiel
dr Jarosław Lach
lek. Izabela Latoch
lek. Bartłomiej Myszkowski
lek. Karol Siwek
lek. Izabela Zielińska