Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
kmmpgn@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii prowadzą zajęcia ze studentami kierunków Położnictwa, Ratownictwa medycznego, Fizjoterapii, Elektroradiologii i Dietetyki.

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, poradni badań prenatalnych i diabetologicznej, praktyki w oddziałach klinicznych.

  • Studenci Położnictwa zapoznają się z zagadnieniami związanymi z porodem naturalnym, sposobami nadzoru położniczego, standardami opieki nad ciężarną, położnicą i jej dzieckiem, w tym ciężarną cukrzycową. Omawiane są metody diagnostyki w położnictwie, w tym protokoły badań ultrasonograficznych.
  • Studenci Ratownictwa medycznego uczą się prowadzenia porodu w warunkach pozaszpitalnych, podstawowych metod resuscytacyjnych u noworodka i najczęstszych stanów nagłych w ginekologii. Praktyczne podejście do sposobu prowadzenia zajęć ma ułatwiać przyszłą pracę w warunkach wysokiego stresu.
  • Przyszli Fizjoterapeuci poznają zagadnienia związane ze stanami położniczymi i ginekologicznymi wymagającymi rehabilitacji, szczególnie u pacjentek długotrwale unieruchomionych.
  • Elektroradiolodzy szkolą się w odpowiednim doborze metod diagnostycznych mających zastosowanie w ginekologii i położnictwie. Szczegółowo omawiane są stany nagłe wymagające szybkiej diagnostyki obrazowej.
  • Studenci Dietetyki poznają zasady żywienia u ciężarnych, w tym cukrzycowych, a także zastosowania rodzajów diet w zależności od typu patologii ciąży. Samodzielne tworzenie diety pod nadzorem doświadczonych wykładowców pozwala uniknąć błędów i przyspiesza proces zdrowienia pacjentów.

Zajęcia odbywają się w salach Collegium Medicum, Centrum Symulacji Medycznych oraz Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.