Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
kmmpgn@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med.
Mariusz Dubiel

 

Klinika działa na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy.

Tematy badawcze:

 • Medycyna matczyno-płodowa
 • Hemodynamika matczyno-płodowa
 • Ultrasonografia Dopplerowska
 • Markery biochemiczne niedotlenienia płodu
 • Metody biofizyczne nadzoru nad płodem
 • Nowe techniki obrazowania w położnictwie i ginekologii

Konferencje naukowe:

 1. Clinical application of Doppler in perinatal medicine
  Toruń, 14-15.05.2010
  Safety of ultrasound examinations, Venous Doppler,
  Doppler in I and II trimester, Cardiac Doppler,
  Error and pitfalls of Doppler examinations, When to use Doppler
 2. Course in “Fetal malformations” Organizer: ISOG, PTG, Chairman: prof. M. Dubiel
  Toruń, 6-7.09.2013

Członkostwo w organizacjach
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel jest członkiem:

 • Zarząd Główny Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  – Członek zarządu
 • UOG
  – Recenzent
 • Ginekologia Polska
  – Członek kom. redakcyjnego
 • ISUOG Doppler Perinatal Group
  – Członek zarządu
 • PTG PTU
  – Członek zarządu