Klinika Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-54-80
zfoniatrii@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Klinika Foniatrii i Audiologii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

  • badania akustyczne głosu u nauczycieli czynnych zawodowo
  • rehabilitacja głosu i mowy po operacjach całkowitego usunięcia krtani
  • ocena skuteczności rehabilitacji głosu w dysfoniach dziecięcych
  • rehabilitacja głosu po zabiegach mikrochirurgicznych krtani
  • rehabilitacja głosu w porażeniach nerwów krtaniowych
  • rehabilitacja w zaburzeniach głosu o podłożu psychogennym
  • głos śpiewaczy
  • zastosowanie kimografii i szybkiego filmu w diagnostyce głosu