Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej

ul. Świętojańska 20, 85-530 Bydgoszcz
pok. 23a, 23c

tel. 52 585-54-27, 52 585-54-28
fax 52 585-54-22

Sekretariat: lic. Katarzyna Gorzelak, pok. 10, tel. 52 585-54-17