Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej

ul. Świętojańska 20, 85-530 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-27
kizpedag@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Świętojańska 20 budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Świętojańska 20

Działalność dydaktyczna

REGULAMIN DYDAKTYCZNY  (335 KB)

W ramach Katedry realizowane są następujące przedmioty:

 • Pedagogika – dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Pedagogika specjalna – dla kierunku Fizjoterapia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Dydaktyka szkoły wyższej: dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia/doktoranckich na WNoZ z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu
 • Dydaktyka medyczna – dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Podstawy dydaktyki – dla studentów kierunków: Ratownictwo medyczne i Optyka okularowa z elementami optometrii I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Life Long Learning – dla studentów kierunku Położnictwo II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Nowoczesne metody nauczania E-learning – dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 • Przedmiot do wyboru: pedagogika z elementami dydaktyki medycznej – dla studentów kierunków: Elektroradiologia, Audiofonologia, Zdrowie publiczne I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Surdopedagogika – dla studentów kierunku Audiofonologia III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 • Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych – dla studentów I roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim
 • Szkolenie pedagogiczno-etyczno – dla studentów I roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim
 • Prowadzenie seminariów doktoranckich, magisterskich i licencjackich