Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Muzykoterapii

ul. Świętojańska 20, 85-094 Bydgoszcz
II piętro, pokój 20a, 20b
I piętro – sala 13

tel. 52 585-54-24
tel./fax 52 585-54-23

kizmuzyk@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Joanna Czarnowska, tel. 52 585-54-23