Katedra i Zakład Muzykoterapii

ul. Świętojańska 20, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-24
kizmuzyk@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Muzykoterapii budynek Collegium Medicfum UMK, ul. Świętojańska 20 budynek Collegium Medicfum UMK, ul. Świętojańska 20

Działalność dydaktyczna

Postrzeganie przedmiotowe

 1. Zakres dydaktyczny – teoretyczny – piśmiennictwo, literatura muzyczna, nagrania płytowe, muzyka żywa, terapia muzyką w koegzystencji z psychologią muzyki, fizjologią, anatomią i filozofią.
 2. Uruchomienie terapii praktycznej poprzez programy zestawów dzieł muzycznych, pod względem wpływu na reakcje psychiczne pacjenta.
 3. Zakres badawczy – poprzez testy, badania werbalne, tworzenie grup ćwiczebnych z konstrukcją wniosków stanowiących konkluzję badań.
 4. Współdziałanie z katedrami przedmiotowymi w zakresie muzykoterapii w Europie i na świecie.
 5. Organizowanie sesji naukowych z udziałem wybitnych specjalistów:
  • kwiecień 2009 r.  – Wpływ programów terapeutycznych na proces rehabilitacji pourazowej.
  • kwiecień 2011 r. – Wpływ muzykoterapii na powrót do życia społecznego po pobycie w zakładach penitencjarnych.
 6. Wydanie opracowań w/w sesji naukowych.
 7. Publikacje w czasopismach specjalistycznych medycznych i muzycznych.
 8. Wygłaszanie wykładów przedmiotowych na sesjach naukowych w kraju i w Europie.
 9. Popularyzacja działań profilaktycznych w mass mediach.
 10. Tworzenie programów autorskich w zakresie muzykoterapii.
 11. Publikacja działań w zakresie wpływu muzykoterapii na ochronę i higienę głosu u osób posługujących się głosem zawodowo – śpiewaków, aktorów, lektorów, dziennikarzy itd.
 12. Analiza w/w obszarów w postaci publikacji naukowych.

Muzykoterapia – program autorski

autor: dr hab. Wojciech Pospiech, prof. UMK

 1. Definicja i historiografia muzykoterapii w Polsce i na świecie.
 2. Muzyka różnych epok materiałem działań terapeutycznych:
 3. Monodia, sekwencje, pieśni średniowieczne ze stylistycznym instrumentarium
 4. Wokalne i instrumentalne utwory renesansowe
 5. Oratoria i kantaty – arie i chóry osią harmoniczną epok
 6. Barok Concerti grossi
 7. Muzyka wokalna i instrumentalna J. S. Bacha i G. F. Handla
 8. Klasyczne perły terapeutyczne W. A. Mozarta i J. Haydna
 9. L. v Beethoven brzmienie orkiestry i instrumentów dętych
 10. Pieśni kompozytorów romantycznych
 11. Arie i chóry oper romantycznych
 12. Muzyka współczesna, aleatoryka, formy instrumentalne i wokalno-instrumentalne
 13. Muzyka eksperymentalna – dzwony artystyczne
 14. Melizmatyczne wokalizy romantyczne i współczesne
 15. Klasyka muzyki rozrywkowej
 16. Muzyka dętych orkiestr
 17. Formy taneczne
 18. Ilustracje dźwiękowe imitujące zjawiska przyrody i mowę zwierząt.
 19. Inne eksperymenty muzyczne
 20. Improwizacje muzyczne źródłem pobudzenia afektów w terapii.
 21. Delikatnie brzmiące instrumenty terapią wyciszenia.
 22. Brzmienie instrumentów perkusyjnych elementem działań terapeutycznych.
 23. Muzyka żywa – koncert – formą oddziaływania terapeutycznego.
 24. Elementy destrukcyjne i konstruktywne wynikające z odtwarzania utworów.
 25. Tworzenie programów muzykoterapeutycznych.
 26. Budowanie prawidłowych proporcji akustycznych w czasie nagrywania i odtwarzania utworów.
 27. Znajomość metodologii muzykoterapeutycznych: Denissona, Tyflomuzykoterapia, K. Kukułczyńskiej-Krawczyk, Munro – Mount, S. Sidorowicz, W. Szulca, S. Webera, M. Kronenberg, Egipska.
 28. Budowanie zestawów wraz z opisem muzyki relaksującej, leczącej i wspomagającej leczenie.
 29. Destrukcja w muzyce.
 30. Metody budowania kompletów muzyko terapeutycznych.
 31. Kształtowanie zespołów muzykoterapeutycznych: muzyk, psycholog muzyki, specjalista z danej dziedziny, internista kardiolog.
 32. Estetyka pracy muzykoterapeuty.
 33. Uwiarygodnienie pracy muzykoterapeuty – zespołowe obserwacje, ankiety, badania internistyczne i inne, rozmowy – reasumpcja.

Literatura i podstawy zaliczeń

Literatura podstawowa przedmiotu muzykoterapia
(wybór literatury: dr hab. Wojciech Pospiech, prof. UMK)

 1. M. Kronenberger „Wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu”
 2. B. Brutt „Bajki, które leczą”
 3. P. Dennison, G. Dennison „Gimnastyka mózgu”
 4. M. Rzewuska „Leczenie zaburzeń psychicznych”
 5. E. M. Hallowell, J. Ratey „W świecie ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych”
 6. Myra Cooper, G. Todd, A. Wells „Bulimia – program terapii”
 7. R. Skynner, J. Cleese „Żyć w tym świecie i przetrwać”
 8. P. Cylulko „Tyflomuzykoterapia dzieci”
 9. K. Kukiełczyńska-Krawczyk „Muzykoterapia na oddziale leczenia nerwic”
 10. S. Munro, B. Mount “Music therapy in palliative care”
 11. S. Sidorowicz „Słowo o Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej Wrocław”
 12. B. Szulc „Kulturoterapia, Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie”
 13. S. Weber „Am ende eines Lebensweges; Musiktherapie im Palliativbereich“

Podstawy zaliczeń:

 1. Obecność na zajęciach – wykłady i ćwiczenia.
 2. Aktywność przedmiotowa.
 3. Złożenie programu muzykoterapeutycznego określonej dziedziny.

Zarys programowy

autor: dr hab. Wojciech Pospiech, prof. UMK

 1. Prowadzenie działalności badawczej w zakresie leczenia muzyką w na oddziałach klinicznych, szpitalnych, w placówkach resocjalizacyjnych w domach opieki społecznej i innych.
 2. Penetracja potrzeb muzykoterapeutycznych w Bydgoszczy, regionie i w kraju.
 3. Tworzenie piśmiennictwa przedmiotowego dokumentującego wyniki działalności badawczej.
 4. Tworzenie programów terapeutycznych z egzemplifikacją dyskograficzną.
 5. Praca naukowa:
 6. Muzykoterapia – leczenie szlachetnymi dźwiękami.
 7. Metodologia budowy systemu dyskograficznego w muzykoterapii.
 8. Leczenie serca – klinicznie i muzykoterapeutycznie.
 9. Muzykoterapia w procesie resocjalizacji
 10. Terapia muzyką – mową dźwięków.
 11. Współpraca z ośrodkami muzykoterapeutycznymi w Polsce – Wrocław, Warszawa, Kraków i za granicą – Belgia, Francja, Niemcy, Szwajcaria.
 12. Budowanie podstawowego księgozbioru i piśmiennictwa przedmiotowego dla potrzeb dydaktycznych.
 13. Realizacja programu dydaktycznego autorskiego i jego poszerzanie i ściśle ukierunkowywanie.
 14. Współpraca z psychologami, psychologami muzyki, klinikami specjalistycznymi, ośrodkami resocjalizacyjnymi, szkołami i produkcyjnymi zakładami pracy.
 15. Instalowanie programów muzykoterapeutycznych w szpitalach, zakładach pracy, szkołach.
 16. Głoszenie pogadanek muzykoterapeutycznych w w/w placówkach.
 17. Propaganda pracy katedry w środkach masowego przekazu.
 18. Wystąpienie do programów Unii Europejskiej, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wojewody o dotacje finansowe na badania naukowe, sesje naukowe i sprzęt fonograficzny i publikacje.
 19. Sesje naukowe organizowane w najbliższym czasie: 2007 r., 2009 r., 2011 r.
 20. Koncerty muzykoterapeutyczne z udziałem uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. (Harmonogram trzyletni w przygotowaniu)
 21. Prace magisterskie na temat muzykoterapii.
 22. Nagradzanie prac egzaminów przedmiotowych i zastosowanie w praktyce dnia codziennego.
 23. Informacje comiesięczne w TVB Bydgoszcz z przebitką na antenie ogólnopolskiej.
 24. Artykuły w prasie codziennej o pracach katedry.
 25. Utworzenie Centrum Forum Muzykoterapeutycznego multimedialnego.

Koło naukowe

Koło Naukowe Muzykoterapii (45 KB)