Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-00
kizchemsrsp@cm.umk.pl

budynki Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynki Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 budynki Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych

p.o. Kierownika: dr n. med. Mariusz Kozakiewicz

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Fizykochemia zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych z uwzględnieniem procesów zachodzących w żywności.