Katedra i Klinika Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-43-30
klreh@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra i Klinika Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek D, parter, pokój 33

tel. 52 585-43-30
tel./fax 52 585-40-42

Sekretariat: mgr Ewelina Kozłowska