Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Katedra i Klinika Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek D, parter, pokój 33

tel. 52 585-43-30
tel./fax 52 585-40-42

Sekretariat: mgr Ewelina Kozłowska