Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-43-30
klreh@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.