Katedra Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-43-30
klreh@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji

P.o. Kierownika - dr Magdalena Mackiewicz-Milewska

dr Małgorzata Cisowska-Adamiak
dr Iwona Domarecka
dr hab. Iwona Głowacka-Mrotek, prof. UMK
mgr Anna Goclik
mgr Justyna Grada
dr Ewa Kitschke
dr Łukasz Leksowski
mgr Anna Lewandowska
mgr Iwona Lunitz
dr Magdalena Mackiewicz-Milewska
dr Krystyna Nowacka
dr Karol Ogurkowski
dr Piotr Porzych
dr Małgorzata Pyskir
mgr Dorota Ratuszek-Sadowska
lek. Katarzyna Sakwińska
mgr Joanna Sebastian
mgr Joanna Siminska
mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska
dr Justyna Stępowska
dr Iwona Szymkuć-Bukowska