Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Rehabilitacji

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-43-30
klreh@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji

Kierownik - prof. dr hab. Wojciech Hagner

dr Małgorzata Cisowska-Adamiak
dr hab. Iwona Głowacka-Mrotek
mgr Anna Goclik
mgr Justyna Grada
prof. dr hab. Wojciech Hagner
dr Ewa Kitschke
dr Łukasz Leksowski
mgr Anna Lewandowska
mgr Iwona Lunitz
dr Magdalena Mackiewicz-Milewska
dr Krystyna Nowacka
mgr Karol Ogurkowski
dr Piotr Porzych
dr Małgorzata Pyskir
mgr Dorota Ratuszek-Sadowska
lek. Katarzyna Sakwińska
mgr Joanna Sebastian
mgr Joanna Siminska
mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska
dr Justyna Stępowska
dr Iwona Szymkuć-Bukowska
dr Ewa Trela